+

MEN

Nấm men là một trong những nguyên liệu hoạt động rất chăm chỉ trong quá trình sản xuất bia. Chúng chỉ là những sinh vật đơn bào nhỏ bé, một dạng sinh vật sống đơn giản nhất nhưng lại chịu trách nhiệm chính trong quá trình lên men để tạo ra bia. Đây là chìa khóa tạo nên mẻ bia thành công với hương vị độc đáo riêng.

TUV BRANDS

Men được TUV cung cấp mang những đặc tính nổi bậc như độ tinh khiết và độ esters cao, khả năng tạo tủa- tạo keo cao, bên cạnh đó túi men có hàm lượng con men đậm đặc cho khả năng tồn tại cao hơn khi lên men. Đặc biệt là men có thể tái sử dụng.